Wordt deze met terugwerkende kracht verrekend en wanneer gaat deze in?

De inflatie wordt niet met terugwerkende kracht verrekend en gaat in per 1 Juli 2020.

Waarom wordt de prijsverhoging doorgevoerd?

We doen dit om onze partners en u als klant te blijven voorzien van diensten met een hoge kwaliteit en beschikbaarheid en vanwege gestegen kosten. Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Zo hebben ook onze leveranciers RoutIT, KPN Wholesale en CAIW hun tarieven geïndexeerd.

Voor de inflatiecorrectie hanteren wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).We proberen de impact hiervan altijd minimaal gehouden. Daarom doen we dit ook niet op alle portfolio’s of alle producten.

Waar komt de 2,6% vandaan?

Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden, kunnen wij jaarlijks tarieven aanpassen;

2.4. Simpel Computers is gerechtigd de tarieven die voor de Diensten gelden, jaarlijks te verhogen, op basis van het prijsindexcijfer voor Computer Services en Informatie Technologieën, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (1997 =100). De tarieven en de jaarlijkse verhoging ervan kunnen door Simpel Computers ook worden aangepast conform de toekomstige wet- en regelgeving in verband met de Europese Munt Unie.

De uitwerking hiervan is dat wij op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) over de periode januari-december van het jaar ervoor, prijzen kunnen aanpassen. Over 2018 was dat 1,7% (de correctie van vorig jaar), en 2,6% over 2019 (de correctie van dit jaar).

Ik begrijp dat er een inflatiecorrectie is; waarom wordt deze niet op 1 januari doorgevoerd?

Er is geen vast moment voor deze correctie. We hebben voor dit moment gekozen omdat 1 juni veelal wordt gehanteerd in de telecomsector.

Simpel Computers voert de correctie door per 1 juli.

Wordt er ieder jaar een inflatiecorrectie doorgevoerd?

Afhankelijk van de stijgende kosten kan dit worden doorgevoerd. Om deze reden geldt deze correctie ook niet voor alle portfolio’s.

Microsoft 365 en veel Cloud diensten hebben geen verhoging. Volgt dit nog later dit jaar?

Op de meeste Cloud diensten wordt geen verhoging verwacht. Voor wat betreft het Microsoft portfolio volgen we het prijsplan van Microsoft.

Kan ik opzeggen zonder afkoop als ik het niet eens ben met de aanpassingen?

Voor diensten waarop wij de inflatiecorrectie toepassingen kan dit niet.
De prijsstijgingen hebben betrekking op een beperkt deel van ons portfolio. Je kunt je abonnement naar aanleiding van deze aanpassing dus niet voor het einde van de looptijd van je contract opzeggen.

Gelden deze aanpassingen alleen voor nieuwe of ook bestaande orders?

De aanpassingen worden uitgevoerd op zowel nieuwe als bestaande orders.