Simpel Computers kent 3 verschillende facturen. Te weten:

Eenmalige factuur / incidentele factuur
De eenmalige factuur wordt binnen 1 werkdag na oplevering/afronding van de werkzaamheden verstuurd. In deze factuur staan bijvoorbeeld gemaakte uren en gebruikte materialen welke (indirect) geen deel uitmaken van diensten of abonnementen.

Kwartaalfactuur
De kwartaalfactuur wordt rond de 20e van de laatste maand in het lopende kwartaal verstuurd. In deze factuur staan alle actieve diensten vermeld en deze worden voor het aankomende kwartaal gefactureerd. De maandprijs van de dienst wordt met een factor 3 op deze factuur in rekening gebracht.

Termijnfactuur
De termijnfactuur wordt rond de 20e van elke maand verstuurd. Hierin worden alle nieuwe bestellingen gefactureerd voor de periode van gereedmelding tot het einde van het lopende kwartaal. Hierbij wordt een gemiddelde van 30.4 dagen per maand aangehouden. Bij een nieuwe bestelling worden tevens, indien deze aanwezig zijn, setupkosten in rekening gebracht.

Voorbeelden:

Bestelling gaat in op 11 oktober
Het eerstvolgende kwartaal start 1 januari, dit is een verschil van 82 dagen, oftewel 82/30.4 = 2.70 maanden. Er wordt dan 2.70 maal de maandelijkse prijs gefactureerd.

Bestelling gaat in op 1 december
Het volgende kwartaal start 1 januari, dit is een verschil van 31 dagen, oftewel 31/30.4 = 1.02 maanden.

Bestelling gaat in op 1 juni
Het volgende kwartaal start 1 juli, dit is een verschil van 30 dagen, oftewel 30/30.4 = 0.99 maanden.

Modificaties van orders die éénmalige kosten met zich meenemen (zoals b.v. SLA, QoS of snelheid) staan ook in deze termijnfactuur vermeld. Eventuele verrekeningen zoals opzeggingen worden ook altijd op de termijnfactuur verrekend en niet op de kwartaalfactuur.

Bij opheffing van een bestelling wordt op het moment van opzeggen de rest van de looptijd van de bestelling gefactureerd. Vanaf dat moment is de bestelling dus financieel volledig afgehandeld, terwijl deze nog wel een tijd actief kan zijn. Het maakt daarbij verschil of de opheffingsdatum binnen het huidige kwartaal valt of in een volgend kwartaal:

  • Binnen huidige kwartaal
    De kwartaal-facturatie heeft het huidige kwartaal al gefactureerd, dus er is teveel in rekening gebracht. De maand-facturatie zal de periode vanaf de opheffingsdatum tot en met het eind van het kwartaal crediteren. Hierbij wordt weer uitgegaan van 30.4 dagen in elke maand.
  • In een toekomstig kwartaal
    De kwartaal-facturatie heeft tot en met het huidige kwartaal gefactureerd. De maand-facturatie zal de periode vanaf het begin van het volgende kwartaal tot de opheffingsdatum in rekening brengen.

De opheffingsdatum dient altijd na de minimale contractduur te liggen. Als dit niet het geval is zal de facturatie de minimale contractduur bij de ingangsdatum van het bestelling optellen om de opheffingsdatum voor facturatie te bepalen.